ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТНЬОРИТЕ

В рамките на програмата партньорите от гостуващите училища имаха възможност да видят интердисциплинарни уроци по проект „(STEAM)2= хармония.