Празник на буквите Iб клас

Учители: Мариела Недялкова, класен ръководител – старши учител начален етап,
Величка Шилева – старши учител начален етап и
Радост Пачева – главен учител по музика