Поздравления за участниците в Областния кръг на олимпиадата по български език и литература

Калина Кънева – VIIг клас;
Таня Николаева – VIIг клас
и достойно представили се:
Александър Будев – VIIе клас;
Йоана Денева – VIIе клас.

Учител: Милка Белчева – старши учител по български език и литература