ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ НА ВИПУСК 2022 ЗА ЧУДЕСНОТО ИМ ПРЕДСТАВЯНЕ НА НВО по БЕЛ и МАТЕМАТИКА!

Общо явили се 200 ученици

НВО – Български език и литература НВО – Математика

С 90 и над 90 точки – 55 ученици С максимален брой 100 точки – 2 ученици

С 90 и над 90 точки – 40 ученици

НВО – Английски език, ниво A2
Явилите се 2 ученици, показаха следните резултатите: максимален брой 100 точки – 1 ученик и 98,75 точки – 1 ученик.
Поздравления и за нашите колеги, които допринесоха за този чудесен резултат!