Повод за гордост!

Учениците от седми клас отлично се представиха на Областния кръг на олимпиадата по български език и литература и се класираха на Национален кръг. Поздравления!
1. Росица Георгиева Георгиева – VIIг клас
2. София Радославова Илчева – VIIа клас
3. Ива Спасимирова Каназирева VIIд клас
Учители: Николай Даскалов – старши учител по български език и литература и Росица Караджова – старши учител по български език и литература