Петър Тугов от Vб клас се класира на първо място, с максимален брой точки на Коледното математическо състезание на Съюза на математиците в България.


Поздравления за успеха!


Учител: Веселина Теофилова – учител по математика