Директор

Начален етап

Български език и литература

Английски език

Италиански език

Информатика и информационни технологии

Философия

Физическо възпитание и спорт