От Земята към Космоса“

На 24.01.2023 год. професионалната учебна общност от учителите и учениците от иновативната паралелка Vд клас демонстрираха знания в интердисциплинарен открит урок на тема „От Земята към Космоса“.

Откриването на новата учебна година в нашето училище беше белязано от два запомнящи се момента.

Click me! Click me!