Отново достойно представяне зрелостниците от профил „Природни науки “

Медицинския университет-Пловдив

Двама бъдещи лекари:

1. Яна Цветкова

2. Христо Манолов

Трима бъдещи стоматолози:

1. Дерия Адем

2. Дилара Хайрулова

3. Денис Начев

Един бъдещ фарамацевт:

1. Георги Николов

Лекарски асистент:

1. Никола Михнев

Медицинска сестра:

1. Моника Костова

и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Медицинска химия:

1. Гюляй Мюмюн

2. Елена Събева

Успешен да е пътят ви, скъпи младежи!