Отлично представяне на първи етап от състезанието по български език „Св. Иван Рилски“

Отлично представяне на първи етап от състезанието по български език „Св. Иван Рилски“ на шестокласниците:

Аделина Филипова от VIв клас – второ място;
Тодор Моллов от VIв клас – трето място
Учител: Росица Караджова – старши учител по български език и литература