Отлично представяне на Областния кръг на олимпиадата по български език и литература

 

Никол Цанова – Vв клас –  МАКСИМАЛНИТЕ 30 ТОЧКИ

Магдалена Станева – Vв клас –  28 точки

Анна Ангелова-  Vа клас- 27 точки

Учител: Диляна Мангелова – старши учител по български език и литература

 

 

София Чилингирова -Vг клас
 
София Балабанова-Vг клас,
 
Нехир Парафит-Vб клас,
 
достойно бе участието на Вяра Логинова -Vг клас. 
 
Учител: Антония Савова-старши учител по български език и литература

Отлично представяне на:

Надежда Павлова – VIв

Мария Дзанева – VIд

 

Много достойно представяне на:

Стефан Василев – VIа

Божидара Стоева – VIа

Учител: Захаринка Димова – старши учител по български език и литература

 

 

Отлично представяне на:

Йоана Веселинова – VIг

Елена Божкова – VIг

           Учител: Филиска Балева – старши учител по български език и литература