За поредна учебна година възпитаниците на СУ „Свети Патриарх Евтимий“ са сред най-добрите на областния кръг на Националната олимпиада по история и цивилизации в пети, шести и седми клас.

Бояна Боянова от Vг клас е постигнала отлични резултати и заема второ място в областта.

Достойно представяне имат и  останалите участници:

  • Христо Борисов Вулджев-Vг клас,
  • Надежда Иванова Павлова-VIв клас,
  • Мария Димитрова Дзанева-VIд клас,
  • Мария Кирилова Симитчиева-VIд клас,
  • Иван Валентинов Иванов- VII б,
  • Стоян Евгениев Пехливанов- VII в
  • Пресияна Христова Наневска- VII г.

Желаем им да покоряват много нови върхове в науката история!

Учители: Светлана Талева – старши учител по история и цивилизации и Таня Мандраджиева-Андреева – старши учител по история и цивилизации