ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИ ВЪЗПИТАНИЦИ!

Димана Димитрова и Йоана Димитрова от VIIа клас, с класен ръководител и учител по математика Ваня Георгиева, се представиха отлично на международни математически състезания.