Отлично представяне на Национален конкурс „Моите детски мечти“

Отлично представяне на Национален конкурс „Моите детски мечти“ на учениците:
Жанет Трайкова от V г клас и Евгения Атанасова от V в клас – второ място

Християна Шиндова и Ралица Тотева от V в клас – трето място

Елица Адъриванова от V г клас – поощрителна награда

Учител: Даниела Попова, старши учител по музика