Отлично представяне на Математическия турнир „Иван Салабашев“

Отлично представяне на Математическия турнир „Иван Салабашев“ на учениците от начален етап
Златни медали спечелиха:
Александър Будев от IБ клас;
Леон Голденберг от IА клас;
Александър Живков от IIА клас;
Ангел Европидев от IIА клас;
Явор Недев от IVГ клас.
Бронзов медал спечели Елена Лалова от IIА клас.