Отличен успех

На 18 юни 2018 г. с прекрасно тържество бяха изпратени учениците от VІІ-те класове на училището.
131 ученици от общо 195-те седмокласници бяха наградени за постигнат отличен успех. От тях с успех 6.00 – 29; 5.94 – 13; 5.88 – 25; 5.75 – 18; 5.69 – 16; 5.63 – 13; 5.56 – 12; 5.50 – 5.
За първи път бяха раздадени и плакети за изключителни заслуги за издигане престижа и авторитета на училището на следните ученици:

Мария Ангелова Харизанова, Виктория Ивова Димитрова, Летисиа Петрова Меретева, Петър Антонов Стаменов, Радослав Димитров Димитров, Петко Христов Дързев, Симеон Симеонов Главчев, Даниел Димитров Лалов, Ангел Иванов Маринов, Иво Желев Желев, Георги Евгениев Добрев