Открит лабораторен урок по човекът и природата на тема „Измерване на обем на течност и твърдо тяло“

Открит лабораторен урок по човекът и природата на тема „Измерване на обем на течност и твърдо тяло“, проведен с учениците от иновативната паралелка Vд клас, от г-жа Веселина Бойчева – Чапанова – главен учител по човекът и природата и БЗО