Открит бинарен урок
по музика и изобразително изкуство на тема
„Хармония от тонове и багри“

Открит бинарен урок
по музика и изобразително изкуство на тема
„Хармония от тонове и багри“,
проведен от г-жа Даниела Попова и г-н Дамян Митърчев, със VIIв клас