Открит бинарен урок
на тема „Магията на числата“

Открит бинарен урок
на тема „Магията на числата“
проведен от г-жа Валентина Генова – старши учител по математика и г-жа Даниела Попова – старши учител по музика, с Vг клас