„Кинетично изкуство“

Открит бинарен урок на тема
„Кинетично изкуство“

Открит бинарен урок на тема „Кинетично изкуство“,
проведен от г-жа Юлиана Белчева – главен учител по физика и астрономия и г-н Дамян Митърчев – старши учител по изобразително изкуство, с IХв клас