Отбелязване на 148 години от обесването на Васил Левски

Отбелязване на 148 години от обесването на Васил Левски, организирано от ГЦОУД – III клас
Учители: Василка Петрова, Величка Шилева, Катерина Данаилова