ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА

Учениците от V клас от клуб „Млад еколог“ изработиха и представиха 3D модели на кръговрата на водата, замърсяванията и пречиствателни съоръжения за питейни и отпадъчни води. Те представиха своите проучвания за водата като среда за живот, стойността и ролята ѝ за хората и екосистемите.
Учители: Веселина Чапанова – главен учител по биология и ЧП
Лилия Тодорова – главен учител по биология и ЗО и ЧП

Галерия Дейност на клуб „Млад еколог“