Всяка година последната седмица на ноември се състои Европейската седмица за намаляване на отпадъците (EWWR). Това е най-голямата кампания и целите на различните инициативи през тази седмицата са:
❗️да повиши осведомеността относно намаляването на отпадъците;
❗️повторната употреба на продуктите и стратегиите за рециклиране на материали;
❗️да мобилизира и насърчи европейските граждани да се рециклират.
По този повод различни екологични организации, съвместно с местни и регионални публични власти обединяват усилия и организират различни инициативи.
За да отбележим тази инициатива в нашето училище, учениците от Xв клас – профил „Природни науки“ с АЕ разработиха проект по темата.
 
Класен ръководител и учител: Силвия Червенкова – старши учител по химия и ООС