На 26.10.2023 год. в СУ „Св. Патриарх Евтимий“ – начален етап се проведе тържество в чест на Народните будители с ГЦОУД IV клас. 

Учители: Гинка Иванова-старши учител начален етап, Атанаска Ганева-старши учител начален етап и Здравка Толова-Кърова – старши учител начален етап