„Оптимизация при организацията на учебния процес в часовете по физическо възпитание и спорт“

Открит урок на тема „Оптимизация при организацията на учебния процес в часовете по физическо възпитание и спорт“, проведен от г-жа Катя Кръстева с VIIIа клас