„Онлайн разходка с изненади“

Кейси Шутов от XIIг клас е класиран на III място на ученическото състезание „Онлайн разходка с изненади“ на Българския географски фестивал, 2022 г.
Учител: Станчо Генчев – старши учител по география и икономика