Общинския и на Областния кръг на олимпиадата по български език и литература

Отлично представяне на Общинския и на Областния кръг на олимпиадата по български език и литература
на Мейлин Мюмюнова, Росица Георгиева и Карин Дечина от Vг клас.
Учител: Николай Даскалов – старши учител по български език и литература