Областен кръг на олимпиадата по български език и литература

Отлично представяне на Областен кръг на олимпиадата по български език и литература

на учениците от VIIа клас – Йоана Илчева и Тодор Манджуков и от VIIв – Антония Петрова и Симона Аджемян.
Учител: Захаринка Димова -старши учител по български език и литература