Областен кръг на олимпиадата по български език и литература

Отлично представяне на Областен кръг на олимпиадата по български език и литература

на Зорница Веселинова Семерджиева и Йоана Ангелова Игнатова от VIIг клас.
Учител: Златка Топузова – старши учител по български език и литература