НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

СРЕЩИ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

27 – 29.04.2023 год.

Домакин: СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив – иновативно училище

Мобилности от: СУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен- иновативно учили

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Антон, общ. София

ОУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна.