Никол Гайдаджиева, Сиана Мурова и Магдалена Пишанова

Никол Гайдаджиева, Сиана Мурова и Магдалена Пишанова заеха челната тройка на Генералното класиране на Състезание по български език и литература „Св. Иван Рилски!“.

Учител: Златка Топузова – старши учител по български език и литература