„НЕОБИКНОВЕНАТА ПРОЛЕТ 2020 г. НАБЛЮДЕНИЯ ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА“

Отлично представяне на ученици от СУ „Свети Патриарх Евтимий“ на Национален конкурс на Институт за изследване на климата към БАН на тема:
„НЕОБИКНОВЕНАТА ПРОЛЕТ 2020 г. НАБЛЮДЕНИЯ ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА“
КАТЕГОРИЯ „ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА“
Жанет Байданова, Vб клас – трета награда
КАТЕГОРИЯ „ПРЕЗЕНТАЦИЯ“
Андрей Дяков, Vб клас – трета награда
КАТЕГОРИЯ „НАУЧНОТО МИ НАБЛЮДЕНИЕ“
Георги Димов, VІІд клас – първо място, за снимка и текст -„Пеликани над езерото Мандра“
Учител: Веселина Бойчева-Чапанова, главен учител по човекът и природата и биология и ЗО