Нели Емил Бенчева- старши учител в начален етап.

Образователно-квалификационна степен:

Бакалавър – Учителски институт „Лазар Станев“- гр. Плевен /1990 г./, специалност Начална педагогика.

Магистър – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“- гр. Велико Търново /1993 г./, специалност Начална училищна педагогика, с допълнителна специализация „Методика на обучението по труд и творчество“.

Професионално-квалификационна степен:  придобита II ПКС /1997 г./ към ЮЗУ „Неофит Рилски“- Благоевград.

Специализация: „Съвременни подходи в обучението и възпитанието в начална училищна възраст“.

Професионален опит: 12 години

еmail: neli.bencheva@patriarcha.com