На 18 февруари учениците от ГЦОУД II клас почетоха паметта на Васил Левски

На 18 февруари учениците от ГЦОУД II клас почетоха паметта на Васил Левски с кратък рецитал пред останалите ученици от начален етап