На Областния кръг на олимпиадата по български език и литература учениците от VIв и VIа показаха много добри резултати

1. Росица Върбанова от VIв клас – отлично представяне.
2. Много достойно представяне на Виктория Иванова, Стоян Пехливанов от VIв клас и Анастасия Петрова от VIа клас.
Учител: Росица Караджова – старши учител по български език и литература