На Областния кръг на олимпиадата по български език и литература достойно участваха учениците

Йоана Кузманова от Vж клас
Наско Газинов от Vз клас
Ангел Калинов от Vз клас
Даная-Мария Добчева от Vз клас
Учител: Неда Ненова – учител по български език и литература