НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Запознаване с проверените и оценени изпитни работи на учениците от НВО – 4 клас 2024 г.

Уважаеми родители, 

Информираме Ви, че Вашето дете може да види оценената си писмената работа от НВО – 4 клас на 12.06.2024 г. (сряда) от 8:30 до 17:00 часа в ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров“ – 40.

Запознаването става срещу издадена служебна бележка от училището и документ, удостоверяващ самоличността на ученика (лична карта).

Ученикът се придружава от родител, настойник или попечител.

Сканираната писмена работа на ученика не се снима, записва, отпечатва и изнася от залата. Не се допуска и разглеждане на други писмени работи.

***

Заповед № РД09-1299/21.05.2024 г. за промяна в началния час на националното външно оценяване по български език и литература – Х клас, 10.06.2024 год.

***

Ред за запознаване с проверените и оценени индивидуални изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от национално външно оценяване в края на VІІ клас на учебната 2022/2023 г. в електронна среда – ТУК

Ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика, чужд език и ИТИДК от национално външно оценяване в Х клас за учебната 2022/2023г. – ТУК