Национални състезания „Многознайко“

Мартин Христов от Iв клас спечели златен медал в Национални състезания „Многознайко“ („Млад математик“ 2023 – пролетен кръг).
Учител: Велка Славова – старши учител начален етап