Националния празник на България – 3 март.

Тържество на ГЦОУД- III клас, в двора на начален, посветено на Националния празник на България – 3 март.
Учители: Гинка Иванова – старши учител в начален етап;
Зоя Стоянова – старши учител в начален етап;
Атанаска Ганева – старши учител в начален етап и
Здравка Толова-Кърова – старши учител в начален етап.