Националният празник на България – 3 март

<По случай националният празник на България – 3 март, децата от III клас – ЦДО организираха тържество, което представиха пред своите учители и съученици.