НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИЗИКА -ИНЖЕНЕРСТВО-ТЕХНОЛОГИИ“

На 3.12.2022 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе

НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФИЗИКА -ИНЖЕНЕРСТВО-ТЕХНОЛОГИИ“.

От СУ „Свети Патриарх Евтимий“ участваха два отбора, с ръководител Юлиана Белчева – главен учител по физика астрономия.

Първият отбор с ученици от Xв клас – Илиана Тодорова, Ирина Иванова, Лорен Одонъл, Христина Стоянова представи презентация „Богатството да чуваме“ и спечели второ място.

Първо място спечели отбор с ученици от Xг клас – Габриела Декеджиева, Емануил Димитров, Златан Станков, Йоана Зайкова и Сияна Гяурова. Те представиха презентация на тема „Автомобилът на повече от 120 години“.

Учениците получиха отлични оценки, с които могат да кандидатстват за всички специалности на Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет.