Национална конференция по въпросите на обучението по физика

При откриването на XLVII Национална конференция по въпросите на обучението по физика в гр. Велико Търново, бе връчена награда от Международната фондация „Св.Св.Кирил и Методий“ за изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в областта на физиката на Юлиана Белчева, главен учител по физика и астрономия в СУ „Св. Патриарх Евтимий“. Благодарение на усилията и труда на нейните ученици и колеги тя получава за втори път тази награда. Участието на учениците и отличните им резултати на ДЗИ по физика и на много състезания, организирани от ТУ, Филиал Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, както и любовта им към тази фундаментална наука, ни направиха горди с тази награда!