Национална конференция за ученици и студенти „ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“

В периода 22 – 24.03.2023 год., в гр. Бургас, се проведе VII-та Национална конференция за ученици и студенти „ДА МИСЛИМ ЕКОЛОГИЧНО ЗА БЪДЕЩЕТО“ .
Сияна Гяурова и Йоана Зайкова, ученици от Xг клас, представиха училището ни с презентация на тема: „Пречистване на водите в КЦМ“.
За доброто си представянето получиха специални поздравления от журито и бяха отличени с грамота, сертификат и ваучер.

Учител: Антоанета Стамболджиева – главен учител по химия и ООС