Националната олимпиада по история и цивилизация

На Националната олимпиада по история и цивилизация двама участници от нашето училище Иво Желев от VІІ клас с учител г-жа Светлана Талева – старши учител по история и цивилизация и Бояна Ташева от ХІІ клас с учител г-жа Мария Кръжева-Мешева – старши учител по история и цивилизация са с отлични оценки и се представиха блестящо.