Национален форум „Училища с иновации за бъдещето“

Национален форум „Училища с иновации за бъдещето“ – заслужена награда за един от многото ни иновативни учители – Гергана Иванова