НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОИТЕ ДЕТСКИ МЕЧТИ” от НКИИ на МОН

На 14.02.2018 г., в Национален дворец на децата, гр. София, се проведе журиране на получените творби в направление: Музикално творчество за НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „Моите детски мечти” от НКИИ на МОН – 2018 г., за три възрастови групи.
Журито класира материалите на участниците по възрастови групи, както следва:
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (V – VІІ клас)
Направление: Написване на нова детска песен /забавна/ с непубликувана музика по собствен текст, неучаствала в други конкурси и фестивали.
ПЪРВО МЯСТО
“МЕЧТАЙ” – Виктория Николаева Узунова, Vв клас
ВТОРО МЯСТО
“ХОРО КРАЙ МЕГДАНА” – Виктория Тодорова Тодорова, Vв клас и Кристина Маринова Колева, VIв клас
ТРЕТО МЯСТО
“ЕДНА МЕЧТА” – Петко Васков Синапов, Vд клас
“БЪЛГАРИЯ” – Биляна Димитрова Димитрова, Симона Сарко Аджемян, Антония Николова Петрова, текст: Биляна Димитрова Димитрова, VIв клас
ПООЩРЕНИЕ
“ЗВЕЗДА” – Калина Яворова Маврова, Vв клас
Учител: Даниела Попова – старши учител по музика