„НАТУРА 2000“

Ученици от Младежкия воден парламент и клуб „Млад еколог” от СУ „Св. Патриарх Евтимий”, участваха в беседа за зоните към „НАТУРА 2000“ и биологичното разнообразие в Пловдивска област. Тя беше организирана от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и РИОСВ. Децата се снимаха на брега на река Марица, изобразявайки с ръце символа на Европейския ден на „НАТУРА 2000“ – пеперуда.

Петокласниците с интерес гледаха филма за „Червената стена“, включена в списъка на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“. Събитието е обявено в официалния сайт на Европейската комисия.

Тази година инициативите, посветени на Международния ден на биоразнообразието – 22 май преминават под мотото „Празнуване на 25 години действия за биологичното разнообразие“.