Натали Петкова от IVа клас с достойно представяне на Национално състезание „Многознайко“.

Поздравления!

Учители: Гергана Иванова – старши учител начален етап и Гинка Иванова – старши учител начален етап (ГЦОУД)