Налични места в СУ „Свети Патриарх Евтимий“ след III класиране

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че в СУ „Свети Патриарх Евтимий“ след III класиране са налични:

1 (едно) свободно място за прием на ученик в VIII клас в паралелка с профил „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ“ с интензивно изучаване на ИСПАНСКИ ЕЗИК;

Информация за паралелката                                                                                                                VIIIа клас – профил „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ“ с интензивно изучаване на ИСПАНСКИ ЕЗИК; задължителни профилиращи предмети – история и цивилизации и география и икономика;                                                                                                                                        Балообразуване – утроява се резултатът от НВО БЕЛ, един път резултатът от НВО по математика и оценките по БЕЛ и история и цивилизации от свидетелството за основно образование.

График за осъществяване на дейностите по записване на ученици на свободното място:

І. Срок за подаване на документи след ІІІ етап на класиране от 04.08.2022 г. до 08.08.2022 г. вкл.

ІІ. Документи за прием след ІІІ етап на класиране в профил „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ“ с испански език – се подават в канцеларията на училището при техническия изпълнител г-жа Катя Димитрова.

Работно време:

от 04.08.2022 г. до 08.08.2022 г. от 8, 30 до 16, 30 часа.

ІІІ. Обявяване на класирането – на 08.08.2022 г.  /понеделник / до 16, 45 часа в сайта и канцеларията на училището.

ІV. Записване на класирания ученик – на 09.08.2022 г. / вторник/ от 8, 30 до 16, 30 часа.