Награждаване на учениците от начален етап на СУ „Св. Патриарх Евтимий“, които са класирани на I, II и III място в пролетните състезания по български език и математика.